ČESKÉ MENU

- ÚVOD
- FACEBOOK
- GALERIE
- ROZESTAVĚNO
- RADY a TIPY
- RECENZE
- MONOGRAFIE
- TECHNIKA
- VÝSTAVY
- ODKAZY
- O MNĚ

ENGLISH MENU

- HOME
- GALLERY
- IN PROGRESS
- TIPS & TRICKS
- REVIEWS
- FULL SIZE TRUCKS
- MODEL SHOWS
- LINKS
- ABOUT

NOVINKY

1.12.2017: Aktualizace fotogalerie

-------


TOPlistSpojovací hadice a kabely "tažný vůz-návěs/přívěs" v Evropských poměrech

Určitě jste si všimli, že tažná vozidla jsou s taženými spojena kromě vlastního tažného zařízení (ať už jde o přívěs nebo návěs) také několika hadicemi a kabely. K čemu slouží a kolik jich vlastně je?

Vlečená vozidla, ať už jde o přívěsy či návěsy, nejsou zpravidla vybavena vlastním zdrojem energie, který by měl za úkol vytvářet tlakový vzduch pro brzdový okruh, případě pro odpružení vzduchovými vaky, a elektrické napětí pro správnou funkci osvětlení a dalších elektrických systémů vozidla. Výjimkou jsou návěsy chladírenské, jejichž chladící zařízení má vlastní motor i palivovou nádrž a na energii tažného vozidla jsou nezávislé. V ojedinělých případech může být návěs vybaven i spalovacím motorem pro pohon jiných důležitých součástí, například hydraulického čerpadla pro sklápění nebo kompresoru pro plnění a vyprazdňování cisterny.

Tyto případy jsou ale omezené a proto se v drtivé většině případů spoléhají přípojná vozidla na tažné vozy jako na zdroj všech potřebných energií. To je především tlakový vzduch a elektřina. U speciálních vozidel pak může být tažné vozidlo ještě doplněno potřebným přídavným zařízením jako je hydraulické čerpadlo se zásobníkem oleje (sklápění) nebo kompresor (silocisterny). Tato zařízení jsou zpravidla poháněna mechanicky od převodovky vozidla. Podobně pracující zařízení však mohou být poháněna i elektricky a to buď přímo z vozidla nebo z externí sítě, která ovšem musí být v místě vykládky a nakládky k dispozici. U elektricky poháněných přídavných je pak jejich umístění libovolné a nacházíme je jak na tažných tak i tažených vozidlech.

V praxi je tedy složení spojovacích hadic a kabelů mezi tahačem a návěsem/přívěsem zhruba následující:

Dvě vzduchová vedení: rozlišená buď barvami koncovek nebo rovnou celých hadic (rozlišujicí barvy jsou žlutá a červená). Jedna hadice zásobuje přípojné vozidlo tlakovým vzduchem, druhá zprostředkovává ovládání brzd vozidla. (viz. schémata viz. příslušná sekce ZDE). Hadice jsou od ostatních kabelů snadno rozeznatelná díky kovovým spojovacím kohoutům. Vzduchové hadice jsou obvykle vybaveny kohouty pouze na jedné straně a na straně druhé jsou napevno připojeny k vozidlu (u spojení tahač-návěs jsou hadice napevno připojeny k tahači, u přívěsů jsou obvykle hadice pevně připojeny k přívěsu). Aby se zabránilo jejich "zlomení", jsou jejich konce obvykle chráněny kovovou pružinou nebo plastovým obalem.

Dva až tři elektrické kabely: jejich počet závisí na uspořádání zásuvek (počtu spojovacích kolíků) ale také stáří a typu konstrukce vozidla, resp. soupravy. Barevně nemusí být odlišeny, v praxi mívají různé barvy a průměry smyček. Dva kabely zpravidla zprostředkovávají vazby mezi světelnými okruhy (základní osvětlení, mlhová světla, blinkry, couvací a brzdová světla a jejich vazba na motorovou brzdu ap.), třetí pak o spojení systémů jako ABS a mnohých dalších moderních vymožeností. Elektrické kabely jsou obvykle vybaveny zásuvkami na obou koncích a jsou snímatelné. Aby se zabránilo jejich "zlomení", jsou jejich konce obvykle chráněny kovovou pružinou nebo plastovým obalem.

Protože je u tažných vozidel předpokládána i jízda bez vozidel přípojných, jsou na tahačích návěsů často připraveny slepé zásuvky, do kterých se zastrčí volný konec kabelu při jízdě sólo, což zabrání jednak navlhnutí a následné korozi sojovacíh prvků ale také jejich nepatřičnému cestování po plošině vozidla či namotání na hřídel od převodovky. Podobně i pro vzduchové hadice jsou na mnoha vozidlech připraveny držáky. U vozidel, která tahají přívěs obvykle podobná zařízení nejsou, neboť hadice a často i kabely zůstávají na přívěsech, s tím, že elektrické kabely jsou, jak již bylo řečeno výše, obvykle snímatelné a vzduchové nikoli.

Výše zmíněné spojovací prvky platí pro standartní vozidla, např. valníky. Jak již bylo řečeno výše, vozidla mohou být spojena ještě dalším vedením, které zabezpečuje funkci dalších systémů, zpravidla souvisejících s vykládkou a nakládkou. Těmi jsou například:

Hydraulické hadice (zpravidla dvě) u souprav s hyraulicky ovládaými prvky na přívěsném vozidle (sklápěcí návěsy a silocisterny, podvalníky).

Elektrické zásuvky pro pohon elektrických zařízení umístěných na přípojných vozidlech (hydraulická čerpadla, elektromotory na cisternách, silocisternách, sklápěcích návěsech).

Vzduchové hadice od kompresorů pro tlakové/podtlakové plnění cisteren a silocisteren.
Škoda Xena, standartní přípojky (vpravo), vlevo jsou elektrické kabely umístěny ve slepých zásuvkách


MAN TG-A, jeden z prvních modelů. Dobře viditelné jsou zásuvky ve spodní řadě a slepé zásuvky a držáky vzduchovýc hadic v horní řadě.


MAN TG-A, pohled z druhé strany.


Detail zapojení žlutého vzduchového kohoutu. (vlevo tahač, vpravo návěs)


Detail zapojení jedné z elektrických zásuvek. (vlevo tahač, vpravo návěs)


Detail zapojení další ze zásuvek mezi tahačem a návěsem. Z obrázků je patrná shodná konstrukce zásuvek.


Detail zapojení žlutého vzduchového kohoutu. (vlevo tahač, vpravo návěs)


Celkový pohled na spojení tahače Iveco EuroStar Cursor10 (vlevo) a návěsu Kögel s kotoučovými brzdami (vpravo).


Detail panelu se slepými zásuvkami na tahači Škoda Xena. Vpravo na krycím plechu pod světlometem je vidět objímka pro uchycení nepřipojené vzduchové hadice.


Detail spojovacích zásuvek a kohoutů na návěsu Schwarzmüller (již s kotoučovými brzdami).


Detail slepé zásuvky na tahači Renault Magnum.


Detail slepé zásuvky na tahači Renault Magnum.


Pohled na červený spojovací kouhout (Renault Magnum).


Pohled na červený spojovací kouhout (Renault Magnum). Na obrázku je patrná odklopená červená krytka, která chrání vnitřní prostor nezapojeného kohoutu před znečištěním.


Detail spojovacího kabelu (Renault Magnum).


Detail spojovacího kabelu (Renault Magnum). Na obrázku je dobře patrná kovová zajišťovací objímka, která zajistí pevné spojení kabelu a zásuvky.


Pohled na žlutý spojovací kouhout (Renault Magnum).


Pohled na žlutý spojovací kouhout (Renault Magnum). Na obrázku je patrná odklopená žlutá krytka, která chrání vnitřní prostor nezapojeného kohoutu před znečištěním.


Spojovací vzduchové hadice (Iveco EuroStar Cursor 10). Elektrické kabely jsou vyjmuty ze zásuvek a pravděpodobně uloženy ve vozidle.


MB Actros 1848, kabina L - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Scania, 4. řada, kabina CP19 - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Scania, 4. řada, kabina CP19 - detail příčky s přípojkami, která ve stavebnicích Italeri chybí.


Scania, 4. řada, kabina CP19 - detail příčky s přípojkami, která ve stavebnicích Italeri chybí.


Iveco Stralis - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Scania, 4. řada, kabina CR19 - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Scania, 4. řada, kabina CR19 - detail slepých zásuvek a držáku vzduchových hadic.


Škoda Xena - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. Dole uprostřed fotky je dobře viditelný konec hydraulické hadice tahače, která se připojuje do protikusu na návěsu. Druhá hadice leží na palivové nádrži.


Škoda Xena - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Škoda Xena - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Škoda Xena - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. V porovnání s předchozím obrázkem je patrné různé zbarvení hadic i elektrických kabelů.


Škoda Xena - pohled na spojení tahače a návěsu.


Iveco EuroStar (starší model) - pohled na spojení tahače a návěsu.


Kabely by měly být tak dlouhé, aby se s nimi dalo udělat tohle. (Ale dělat by se to nemělo.)


Volvo F12 - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Milan Černý


Volvo FH12 + tandem - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Globe


Volvo FH12 ("číňan") + tandem - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Globe


DAF 95 XF - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


DAF 95 XF - detail vzduchových kohoutů.


DAF 95 XF - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Volvo FH12 ("číňan") - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Kečup


Volvo FH12 ("číňan") - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Kečup


Volvo FH12 ("číňan") - detail zásuvek. foto: Kečup


Iveco TurboStar - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Dvě provedení uložení spojovacích uzlů na tahačích Renault Magnum


Iveco Stralis + tandem - celkový pohled na spojovací kabely a hadice. foto: Martin Dvořák


Iveco Stralis + tandem - detail zásuvek a hadic na tandemu. foto: Martin Dvořák


Iveco Stralis + tandem, detail zásuvek a vzduchových kohoutů na tažném vozidle. foto: Martin Dvořák


Volvo FH12, rv. 96 - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Jednostranný sklápěcí návěs BSS NS1 za tahačem Volvo FH12, rv. 96


Detail rozvodů na návěsu BSS NS1, zejména hydraulického okruhu a jeho spojení s pístem.


MB Actros Titan 6x4 - celkový pohled na spojovací kabely a hadice.


Scania P114 se silocisternou Benalu. Všimněte si žluté zásuvky z návěsu, ležící na palivové nádrži tahače, resp. jejího protikusu vyčnívajícího za schránkou s autobateriemi. Pohon pro sklápění silocisterny byl na této soupravě napájen proudem z elektrosoustavy tahače a neměl vlastní pohon. Při jízdě byly kabely rozpojeny, při práci s cisternou zapojeny.