ČESKÉ MENU

- ÚVOD
- FACEBOOK
- GALERIE
- ROZESTAVĚNO
- RADY a TIPY
- RECENZE
- MONOGRAFIE
- TECHNIKA
- VÝSTAVY
- ODKAZY
- O MNĚ

ENGLISH MENU

- HOME
- GALLERY
- IN PROGRESS
- TIPS & TRICKS
- REVIEWS
- FULL SIZE TRUCKS
- MODEL SHOWS
- LINKS
- ABOUT

NOVINKY

1.12.2017: Aktualizace fotogalerie

-------


TOPlistZnačení evropských nákladních automobilů

Na nákladních automobilech je možné si povšimnout několika druhů značení, která podléhají příslušným vyhláškám a nařízením a která jsou pro nákladní vozidla povinná buď obecně z hlediska bezpečnosti a nebo v případě že vozidlo přepravuje určitý druh zboží nebo náklad v nějakém zvláštním režimu. Zatímco některá značení mají poměrně dlouhou historii, jiná jsou záležitostí posledních několika let. Smysl některých je jasný na první pohled, jiná ale mohou být záhadnější a jejich význam není každému znám.

Sám jsem se o tato značení odmalička zajímal a vnímal je okolo sebe. Mimo modrých cedulí TIR, které vždycky znamenaly pouť za exotikou a dobrodružstvím, mne zajímalo i tajemství mnohých dalších symbolů, které nosily kamiony na svých náraznících. Jedno po druhém jsem postupně odhaloval tajemství každého z nich a nedávno jsem si uvědomil, že kdybych shrnul všechny svoje dosavadní poznatky a poznámky, vydalo by to na docela zajímavý článek, který by zaujal nejen laiky, protože ani profesionálové se během své práce často nemají možnost dostat ke všem informacím o tom co je obklopuje.

Podívejme se tedy na některé prvky, znaky a symboly, které se na nákladních automobilech v Evropě objevují. To nejběžnější a nejzákladnější značení společné s osobními automobily jsou státní poznávací, registrační značky případně mezinárodní poznávací značky, jejichž použití a smysl je snad obecně známý a není třeba se jimi dále zabývat.

Mimo to je ale na nákladních automobilech k vidění několik dalších druhů značení, které jsou z velké části společné pro celou Evropu, například:

- označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla
- reflexní cedule dle EHK R 70 (a EHK R 69 pro vozidla do max. rychlosti 30 Km/h)
- značení vozidel přepravujících nebezpečný náklad dle dohody ADR
- vozidla přepravující odpad
- vozidla přepravující náklad dle dohody TIR
- značení vozidel dle doporučení CEMT a podobná značení dle místních předpisů (Rakousko, Německo)
- jiná značení dne místních předpisů a zvyklostí

Nyní se podívejme na tyto oblasti podrobněji:

Označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla
Reflexní cedule a pruhy
Značení ADR
Dohoda TIR
Značení dle dohody CEMT
Značení vozidel přepravujících odpad
Značení vozidel dle místních zvyklostí
Značení vozidel dle dohody ATP