Liaz navždy!
Stará Liazka rezaví, stará láska nikoli...

:: Menu ::

» Home
» O Liazu
» Prospekty
» ČSAD
» Naše Liazy
» Události
» O nás


:: Novinky ::

24.září 2014 Uklizeno v sekci Naše Liazy...

Řada 200

Typová řada 200 má mezi výrobky severočeské automobilky zvláštní pozici, který by se dala s trochou nadsázky přirovnat k řadě 400. To, co mají výše zmíněný typové řady společné, je fakt, že v obou případech jde o omezené počty vozidel, které ve své podstatě sotva překročily hranice předvýrobní série. Zatímco další rozmach vozidel řady 400 zastavila ekonomicko-výrobní krize podniku, řada 200 se nedočkala vyšších výrobních počtů jednoduše proto, že byla záhy nahrazena zcela novou sérií vozidel s označením 300. Řada 200 tak tvoří pomyslný přechod mezi vozidly 100(110) a 300 a její vznik a výroba probíhala na přelomu 80. a v první polovině 90. let.

V běžném provozu vozidla nákladní automobily 200 mezi ostatními Liazy nikterak nevynikají. Charakteristické znaky těchto vozů jsou směsí rysů řad 110 a 300 a proto zůstává existence této řady běžnému pozorovateli zcela skrytá. U některých vozů dokonce není odlišení od starších vozidel řady 110 bez pohledu pod kabinu prakticky možné. To ale neznamená, že vás denně a bez povšimnutí míjejí desítky těchto vozů. Naopak. Jak již bylo řečeno, díky poměrně nízkém počtu vyrobených vozidel jsou tyto typy na našich silnicích spíše ojedinělé.

Pro nákladní automobily řady 200 byla, co se týče změn na první pohled patrných, vyvinuta nová kabina. Zatímco krátká denní kabina zůstala prakticky stejná, střední kabina tedy dlouhá nízká a od ní odvozená vysoká kabina Maxi) prošla zásadními změnami. Z nedávno vyvinuté (2. pol 80. let) sklápěčové kabiny bylo převzato vyšší čelní okno. Nové byly i výlisky bočních dílů kabiny, které se dočkaly prodloužení. Sací potrubí bylo vyvedeno nad střechu kabiny v její zadní části na straně spolujezdce. Pro potřebu zástavby nového motoru byl zvýšený motorový tunel. Ačkoli byla tato kabina vyvinuta pro modely 200, během první poloviny 90. let ji převzaly i všechny (v té době vyráběné) modely předcházející řady 110 a pochopitelně i následující generace 300, jejíž výroba byla ukončena v roce 2003.

Technický pokrok, který vozidla řady 200 ve srovnání s předcházející generací vozidel představovala, je ukrytý uvnitř – v jádru vozu. Z aktuálních verzí vozidel řady 110 byly použity rámy, brzdy, nápravy i jejich odpružení . Zásadní úpravou prošel motor M1.2B M640, který byl nově v rámu uložen vzpřímeně, což si kromě výše zmíněného zvýšení motorového tunelu v kabině vyžádalo také úpravu zástavby motoru, převodovky i chladiče. Celý agregát byl posunut o 176 mm vpřed. Samotná modernizace motoru však nespočívala ve změně jeho uložení, ale v úpravě jeho horní části – hlavy. U motorů M 1.2A je hlava trojdílná a díly mají společný chladící okruh. Těsnění mezi jednotlivými částmi hlavy bylo provedeno gumovými kroužky a praxe ukázala, že toto řešení nebylo příliš šťastné. Stačilo totiž malé opotřebení nebo poškození těsnění a z motoru začala unikat chladící kapalina. U motorů 1.2B byly již hlavy pro každou dvojici válců zcela oddělené (tak jako u pozdějších motorů vozidel řady 300 M1.2C), spojené externím sběrným potrubím z hliníku, čímž se zjednodušilo těsnění a odstranily časté problémy. Ruku v ruce s konstrukčními úpravami motoru proběhlo také jeho odhlučnění pomocí lapačů hluku – plechových desek opatřených izolační vrstvou, které obklopovaly motor i převodovku. I ta byla zcela nová. Původní, do prvních modelů řady 200, montovanou převodovku Praga 9P140 nahradila převodovka 14PS150 stejného výrobce. Sklápěče řady 200 byly i nadále vybaveny klasickou desetistupňovou převodovkou.

Vozidla řady 200 byla vyráběna přibližně v letech 1991-1994. Z velké většiny šlo především o sklápěče 250.261 a 251.261 či 250.270 (řádově desítky vyrobených vozů). Setkat se s těmito vozy na našich silnicích je možné i dnes, ať už přímo v provedení sklápěč nebo jako sklápěčový podvozek s nástavbou na přepravu krmných směsí. V omezeném počtu spatřily světlo světa také valníky a návěsové tahače (v řádu jednotek). Velmi zajímavá byla také vozidla s pravostranným řízení jako například tahač 6x2 s označením 232.471 a některé další. Kromě jiných byla v rámci řady 200 vyrobena také série vojenských valníků 4x4 s označením 251.154 a několik dalších speciálních vozidel.