Liaz navždy!
Stará Liazka rezaví, stará láska nikoli...

:: Menu ::

» Home
» O Liazu
» Prospekty
» ČSAD
» Naše Liazy
» Události
» O nás


:: Novinky ::

24.září 2014 Uklizeno v sekci Naše Liazy...

Práce na LIAZu v roce 2007

21. června 2007

Letošní zima byla i u nás na Vysočině poměrně vlídná a tak poslední sníh zmizel téměř okamžitě s příchodem vyšších teplot, které vlastně provázely zimu od jejího začátku až do konce. Díky tomu se mohlo na autě začít pracovat brzy a za příjemného počasí.

První víkend na autě strávený byl mezi 7.-8. dubnem. V práci se pokračovalo tam, kde jsme loni skončili. Bylo zapotřebí vyměnit přetržený kolový šroub na zadním levém kole, nahradit úzký brzdový buben širokým (místo zadního bubnu byl na kole buben z přední nápravy) a odstranit příčinu úniku oleje ze stejného kola. Jarní rozcvička tedy spočívala v demontáži brzdového bubnu a celého náboje s reduktorem i paken s obložením. Opět jsem se tedy na vlastní ruce přesvědčil, kolik šmíru a všeho možného může na neudržovaném autě zůstat. Vše se tedy rozebralo, očistilo, obrousilo, natřelo a jeden po druhém se díly spolu s novými těsnícími kroužky a bufetem začalo vracet na své místo. Za pomoc při obstarávání náhradních dílů patři velký dík BAZARU ROUDNICE. Díky tomu jsem na místo mohl usadit také správný buben i s novým obložením brzd. Když už jsem byl v tom, následovalo to samé (tedy výměna těsnění, celková kontrola a údržba) na druhém kole zadní nápravy.

Další práce spočívaly v demontáži zadního vzduchojemu a jeho výměně, neboť v jeho plášti jsme objevil nejednu díru. Při té příležitosti jsem objevil prasklou obruč vzduchového měchu na levém zadním kole a tak bylo nutné nahradit i ten. Pochopitelně, tam kam bylo možné se dostat, byl obroušen i rám vozu, části nápravy, ramen a vodících per – jednoduše místa, ke kterým dosud nebyl dostatečný přístup. Ideální by pochopitelně bylo rám opískovat, ale na to v současnosti nemám prostředky. Při výměně vzduchojemu jsem se rozhodl nahradit také spojovací hadice k obou měchům. Zde vyplynula na povrch další nepříjemná věc – zcela zkorodované hrdlo držáku vzduchojemu. To vedlo k jeho násilnému sejmutí z rámu vozidla a pozdější opravě.

Kromě práce na zadní nápravě jsme také začali připravovat přední nárazník a s tím související laminátový spoiler s kryty stupaček. Protože spoiler byl v místě napojení na stupačky značně zdeformován, čeká mne ještě mnoho práce s lepením a tmelením tak, aby byl výsledný spoj co nejméně viditelný.

Souběžně s tím se pracuje na úpravě chladícího okruhu vozu. Na zadní stěně kabiny našla nové působiště expansní nádoba z pozdějšího typu 18.33 TBV a s tím souvisí i přepracování rozvodů od motoru. Z motorového tunelu byla odstraněna vrstva staré izolace, která bude nahrazená novou (přičemž se pořád nemůžeme dopátrat výrobce izolace, nevíte náhodou někdo, kde se dá tohle sehnat?), přičemž na ní bude dále usazeno potrubí (zřejmě měděné), které propojí motor a chladič s expansní nádobou na zadní stěně kabiny.

Z prosté radosti z něj, jsem ještě poslední víkend před zkouškami jemným brusným papírem přeleštil nový nerezový tlumič výfuku, na autě bude určitě vypadat dobře.

Výše zmíněné práce probíhaly až do konce května, kdy jsem v rámci zachování svého působení na škole musel Liazku opustit a začít se věnovat zkouškám, které pokrývají celý červen. Zbývá tedy už jen pár dní, jedna jediná zkouška a můžu se k autu zase vrátit.